array(7) { ["hosts"]=> array(1) { [0]=> string(38) "rdsyvryvzyvryvz.mysql.rds.aliyuncs.com" } ["port"]=> int(3306) ["database"]=> string(6) "msb-nr" ["username"]=> string(9) "meishubao" ["password"]=> string(20) "dten3SZSOmXOoSV82eSx" ["timeout"]=> int(1) ["adapter"]=> string(6) "mysqli" } NULL